Kişisel Verilerin Korunması

İletişim Süreçleri Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Bu metin, internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgiler içermektedir. 

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çerez Aydınlatma Metni


İşbu Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Eczacıbaşı"/"Şirket") tarafından hazırlanmıştır.  Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyaları olup web sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Kanun uyarınca, www.selin.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Çerez Tipleri

Sahipliklerine göre

o    Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan Eczacıbaşı tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
o    Üçüncü Taraf Çerezler: Eczacıbaşı ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
Aktif olduğu süreye göre

o    Oturum Çerezleri :  Sitenin kullanımı sırasında geçerli olan çerezler olup Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar geçerliliklerini korurlar.
o    Kalıcı Çerezler: Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi bulunmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, İnternet Sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmaktayız.   

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, İnternet Sitesini görüntüleyen kişi sayısı ile İnternet Site trafiğinin takip ve analiz edilmesini sağlar. Bu çerezler sayesinde İnternet Sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve İnternet Sitesinin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler İnternet Sitesi kullanıcılarına ilgi alanlarına yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler Çeşitleri

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde üçüncü taraf çerezleri de kullanılmaktadır.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, açık rızanızın varlığı halinde reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, İnternet Sitesi’nin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme  amaçlarıyla yurt dışında mukim Google Inc., Adform, Microsoft gibi 3. taraf altyapı sağlayıcılara,  Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. 
 
İlgili Kişilerin Talepleri

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 


E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr


Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr


Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul


Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


İlgili Kişi Başvuru Formu


1.    Formun Amacı ve Kapsamı 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir.

İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”, “Form”) ilgili kişi olarak, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) başvurmanız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
5.    Başvuru Yöntemi 
Başvuru yapabilmek için öncelikle işbu Form’u doldurmanız gerekmektedir. İşbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek 
amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir.
İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile birlikte noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir.7.    TALEBİN SONUÇLANMASI

Başvurunuz, tarafımıza ulaştıktan sonra en geç otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Veri Sorumlusu olarak, başvurunun gerçek ilgili kişi adına yapıldığından emin olmak amacıyla sistemimize kayıtlı telefon ya da e-posta üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçerek ilgili kişinin kimliğini doğrulayabiliriz.
Başvurunuzda eksik veya yanlış olduğu düşünülen bilgi ve belgelerin bulunması halinde, bu bilgi ve belgelerin tamamlanması ve düzeltilmesini talep edebileceğiz. Bu taleplerimiz karşılanana kadar otuz günlük cevap süresi işlemeyecektir. 

8. İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI

İlgili kişi/yetkilendirdiği kişi olarak, KVKK uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin başvuru yapmaktayım. Bu kapsamda işbu Başvuru Formu dâhil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve tarafıma/vekili olduğum ilgili kişiye ait olduğunu, bilgilerin doğru veya güncel olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan Veri Sorumlusu’nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili kişi / Yetkilendirdiği Kişi
Adı Soyadı        :
Başvuru Tarihi    :
İmzası        :


Uyarı:

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili talebinize doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. İşbu Başvuru Formu ile Şirketimize iletmiş olduğunuz talebinize ilişkin olarak, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması maksadıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı, pasaport sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ (“ETK”) SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Bu metin işbu internet sitesi (“Site”) üzerinden onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir.

A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirket’imiz tarafından işlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği belirtilmektedir:

 

B. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı
Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:  

Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz)  ➭ Üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması. 
Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler   ➭ Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır.

C. Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplandığı
Kişisel verileriniz e-posta ve telefon iletişim kanalları ile Site üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

D. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr
Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr
Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 16.04.2024